Certificatul de urbanism

Primul pas din procesul de autorizare a lucrarilor de constructii este obtinerea Certificatului de urbanism. Acesta este un act de informare, care nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. Certificatul de Urbanism este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism. prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic şi tehnic al unui imobil, stabilite prin evidenţele existente şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului – spre exemplu: caracteristicile zonei în care se găseşte amplasamentul, cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite (înălţimea maximă a clădirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de clădire, retragerile faţă de limita proprietăţii etc.), precum şi lista avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţie.

Autorizatia de constructie/demolare

Obtinerea Autorizatiei de constructie este obligatorie pentru executarea unei constructii. Daca planuiti sa faceti o constructie este bine sa stiti ca autorizatia pentru constructie se elibereaza de catre primariile aferente, numai dupa ce ati obtinut Certificatul de urbanism.

Proiecte tehnice de arhitectura

Proiectul tehnic completat cu detaliile de executie sta la baza executarii constructiei. Este interzisa executia unei constructii fara ca aceasta sa se faca fara urmarirea unui proiect tehnic. Proiectul tehnic se realizeaza urmand prevederile din certificatul de urbanism, a normelor si normativelor in vigoare (valabile in domeniul proiectarii constructiilor) a limitelor date de catre institutiile avizatoare si dorintele clientilor. Proiectul tehnic este stampilat de o serie de verificatori cum ar fi: verificator rezistenta, verificator pompieri, verificatori arhitectura. Acestia nu pot fi si realizatori ai proiectului. Verificatorii sunt atestati de catre comisii ale MLPTL. Un rol important il are si inspectoratul de stat pentru constructii

Modele 3D si vizualizate

Crearea de modele 3D parametrizate, ce ajuta la vizualizarea modelului si amplasarea acestuia in teren. Pe baza modelelor parametrice realizate in 3D se pot obtine necesare de materiale, tabele de cantitati, studii de insorire, filme de prezentare, perspective si randari fotorealiste. Modelul 3D digital poate fi utilizat pentru a realiza o coordonare mai buna intre diferitele discipline (arhitectura, structura, instalatii) si a evita problemele care apar in executie.Modelare 3D si vizualizare Crearea de modele 3D parametrizate, ce ajuta la vizualizarea modelului si amplasarea acestuia in teren. Pe baza modelelor parametrice realizate in 3D se pot obtine necesare de materiale, tabele de cantitati, studii de insorire, filme de prezentare, perspective si randari fotorealiste. Modelul 3D digital poate fi utilizat pentru a realiza o coordonare mai buna intre diferitele discipline (arhitectura, structura, instalatii) si a evita problemele care apar in executie.

Amenajari interioare si exterioare

Proiecte pentru amenajarile interioare si exterioare de inalta calitate, in vederea obtinerii unor spatii coerente si functionale, gandite individual pentru fiecare spatiu in parte.

Releveu

Releveul reprezinta măsurarea, desenarea si reprezentarea la scara a elementelor unei constructii, ale unui ansamblu de constructii sau ale unui detaliu constructiv, fiind folosit pentru realizarea corecta a spatiilor si a elementelor.

Avize si acorduri necesare

Pentru obtinerea Autorizatiei de constructie a casei mai ai nevoie si de obtinerea unor avize, cerute prin CU. Astfel, in certificatul de urbanism reprezentantii autoritatilor vor trece un ansamblu de valori obligatorii de care orice proprietar si arhitect trebuie sa tina cont ulterior, pentru a putea obtine Autorizatia pentru executarea constructiilor. Firma noastră poate depune şi ridica, la cererea dumneavoastră, documentaţia privind obţinerea certificatului de urbanism, avizelor şi acorduri cerute prin certificatul de urbanism, autorizaţiei de construcţie. Nu se pot garanta termenele obţinerii documentaţiei, acestea fiind legate de instituţiile la care documentele sunt depuse.

Consultanta

Un consultant de specialitate cu experienta poate constitui un avantaj prin diminuarea riscului de a intampina probleme in vedererea gasirii solutiilor optime de proiectare, in redactarea proiectelor si respectarea tuturor legilor in vigoare si bineinteles gestionarea corecta a relatiilor cu autoritatile statului. Echipa noastra ofera consultanta cu privire la majoritatea problemelor ce ţin de proiectarea şi construirea investiţiilor imobiliare: – Consultanta în alegerea unui teren, a unei construcţii vechi sau a unei construcţii existente – Studiu de fezabilitate Consultanta cu privire la viabilitatea unei investiţii – Consultanta cu privire la optimizarea costurilor de investiţie prin alegerea corectă a sistemelor constructive, materialelor de construcţie, echipamentelor de instalaţii – Consultanta cu privire la eficientizarea energetică a clădirii

Urmarirea de santier

Noi asigurăm în costul proiectări şi prezenţa reprezentanţilor tuturor specialităţilor la fazele determinate obligatorii prinlege. De asemnea în cazul situaţiilor neprevăzute asigurăm deplasarea specialiştilor la santier. Însă în afara acestor situaţii este necesară prezenţa arhitectului şi a inginerului pe şantier ( în special în cazul proiectelor mari) pentru a asigura o bună funcţionare a execuţiei şi o fluidizare a acesteia.


Va putem oferi poriectul complet pentru orice tip de constructie

+ locuinţe individuale – permanente şi de vacanţă + locuinţe colective şi cuplate
+ clădiri de birouri+ clădiri cu destinaţie de hotel, pensiune
+ spaţii alimentaţie publică – restaurante, cafenele, baruri
+ obiective culturale – librarii, biblioteci, muzee, centre multifuncţionale, centre culturale etc
+ clădiri cu destinaţie recreaţionala – music club, cluburi, bowling, bazine de înot, terenuri de sport
+ construcţii agricole şi industriale (hale de depozitare, ferme, grajduri pentru animale etc.)
+ clădiri cu destinaţie comercială şi servicii – magazine, showroom, service auto, pieţe
+ instituţii publice primărie, grădiniţă, şcoală, liceu, universitate etc.
+ centre sportive şi de întreţinere corporală (SPA)
+ clădiri pentru servicii medicale – spitale, clinici, cabinetemedicale, centre de analize

 

Proiecte de amenajare interioară (design interior) pentru:

locuinţe garsoniere, apartamente, case +
horeca – hoteluri, restaurante, cafenele, baruri +
spaţii recreaţionale – cluburi sportive, săli de fitness etc +
centre de înfrumuseţare +
medical – farmacii, cabinetemedicale, clinicietc +
birouri de companie +
educaţie – gradinte, after school, şcolietc +
design de mobilier +

Alte servicii:

+ Proiecte de amenajare peisajeră, grădini, parcuri şi spaţii verzi de orice natură, mobilier urban
+ Proiecte pentru consolidarea, restaurarea, extinderea şi conversia clădirilor existente
+ Expertize tehnice pentru construcţii existente
+ Documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor
+ Scenariu de siguranţă la foc
+ Calculul coeficientului de izolare termică globală „G”